Skip to content

Elektráreň Malženice

Fakty a čísla
Spoločnosť PORR s.r.o.
Investor Siemens AG
Lokalita Malženice - Slovenská republika
Typ Výstavba elektrárne
Doba trvania 11.2008 - 12.2010

Ambiciózny energetický projekt.

Aby bolo možné uspokojiť na Slovensku neustále rastúci dopyt po energii, spoločnosť E.ON Engineering GmbH naplánovala výstavbu paroplynovej elektrárne v Malženiciach. Generálnym zhotoviteľom projektu scelkovou inštalovanou kapacitou 400 MW bola spoločnosť Siemens AG.

Spoločnosť PORR Technobau und Umwelt AG bola poverená dodávkou stavebných prác a prijala aj zodpovednosť za technické riadenie združenia.

Plán výstavby bol od začiatku veľmi ambiciózny. Zemné práce a zakladanie stavby sa začali v novembri 2009. Stavenisko sa rozdelilo na niekoľko samostatných stavebných objektov. Každý z týchto objektov musel byť dokončený takmer v tom istom termíne. Navyše aj betónové bloky základov a objekty dozorní dodávané na kľúč museli byť dokončené do konca roka.

Stavebná časť elektrárne spolu s dodávkou a montážou hlavných komponentov, ako plynovej turbíny, parnej turbíny, generátora a transformátora, sa museli dokončiť do konca roku 2010. Výstavba kotla ako aj prevádzkové skúšky elektrárne boli takisto naplánované na rok 2010, aby sa elektráreň dala uviesť do prevádzky v roku 2011.

Okrem stavebných prác zmluva pre tento projekt obsahovala aj celkové plánovanie prác vrátane statických výpočtov, návrhu debnenia, výstuže a plánu organizácie výstavby.

Napriek napätému harmonogramu a rôznym problémom bol náš tím úspešný a všetky práce dokončil načas. Do konca roku 2010 sme odovzdali stavbu spokojnému zákazníkovi spoločnosti Siemens AG.