Skip to content

Výroba asfaltu

Všetko je to o správnom povrchu.

Spoločnosť PORR s.r.o. je 50% vlastníkom dvoch obaľovní na asfaltové zmesi na Slovensku: Slovenské Asfalty s.r.o a Asfalty Beluša s.r.o. Vďaka tomu spoločnosť PORR s.r.o. výrazne prispieva k údržbe dopravnej infraštruktúry. Potrebné asfaltové zmesi nielen vyrábame, ale ich aj dodávame a kladieme.

Výrobný závod spoločnosti Slovenské Asfalty s.r.o. je v Senci. V roku 2019 vyrobila spoločnosť na zariadení typu ASKOM asfaltové zmesi s celkovým objemom 132 000 ton.