Skip to content

Podniková udržateľnosť

Naše hodnoty pre lepšiu budúcnosť.

Spoločenská zodpovednosť je dôležitou súčasťou našej firemnej filozofie – bez ohľadu na to, či sa týka našich zákazníkov, zamestnancov, partnerov alebo ochrany životného prostredia.  

S radosťou podporujeme sociálne, etické a ekologické štandardy skupiny PORR. Tieto vysoké štandardy sú zakomponované do nášho rozhodovania a sú pravidelne aktualizované.

Podniková udržateľnosť
Viac informácií nájdete na webových stránkach skupiny PORR
Prejsť na web
Kódex správania
Zamestnanci Zodpovednosť si vyžaduje pravidlá
Prejsť na Kódex správania
Kódex správania
Zodpovednosť si vyžaduje pravidlá
Prejsť na Kódex správania