Skip to content

Search results

Filter Site

24 Výsledky

1. Systém riadenia

- Naše certifikované systémy riadenia vytvárajú istotu. Za posledných niekoľko rokov vzrástla dôležitosť zodpovednosti a povedomia o ochrane životného prostredia. Zodpovedajúce činnosti ocení nielen…

2. Obrázkové brožúry

- PORR image brochure (EN, PDF, 8,4 MB)  

3. Publikácie

- Obrazová brožúra Obchodná publikácia World of PORR World of PORR Skupinové správy Správa o udržateľnosti

4. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

- Jasný cieľ: nula úrazov Spoločnosť PORR kladie osobitný dôraz na neustále predchádzanie nehodám a bezpečnú prevádzku na našich stavbách. Preto sme v smerniciach našej skupiny definovali prísne…

5. Podniková udržateľnosť

- Naše hodnoty pre lepšiu budúcnosť. Spoločenská zodpovednosť je dôležitou súčasťou našej firemnej filozofie – bez ohľadu na to, či sa týka našich zákazníkov, zamestnancov, partnerov alebo ochrany…

6. Organizácia

- Efektívna organizácia so zameraním na regionálne zastúpenie. Našim zákazníkom na Slovensku ponúkame všetky služby stavebnej spoločnosti, od inžinierskych a infraštruktúrnych projektov až po pozemné…

7. Obchodní partneri

- Code of Conduct for Business Partners Code of Conduct for Business Partners Kódex správania pre obchodných partnerov Kódex správania pre obchodných partnerov [Translate to Slovak:] Ochrana…

8. Špeciálne zakladanie stavieb

- Martin Staš Martin Staš Váš silný partner pre Špeciálne zakladanie stavieb. Využívame znalosti, skúsenosti a technické vybavenie rešpektovaných značiek v odbore zakladania stavieb. Sme presvedčení,…

9. Manažment

- CEO konateľ spoločnosti Dušan Čížek Dušan Čížek . konateľ spoločnosti Pavel Zuzula Pavel Zuzula . konateľ spoločnosti Antonín Daňa Antonín Daňa Stavebníctvo je práca s ľuďmi. V spoločnosti PORR sme…

10. História

- PORR: Priekopnícky duch od roku 1869. Spoločnosť PORR AG bola založená v roku 1869 vo Viedni ako akciová spoločnosť s názvom Allgemeine Österreichische Baugesellschaft (Všeobecná rakúska stavebná…
Search results 1 until 10 of 24