Skip to content

Tiráž

Vlastník média.

PORR s.r.o.
Mlynské Nivy 49
821 09 Bratislava
Slovensko
T +421 (2) 5810 7001
office@porr.sk
 
IČ DPH: SK2022228109 
Obchodný register: Obchodný Register Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro, Vložka číslo 42018/B

Návrh webového sídla, redakčný systém a podpora

PORR AG 
Group Communications
Absberggasse 47
1100 Viedeň
Rakúsko
T +43 50 626-0
comms@porr-group.com

Predmet podnikania.

Spoločnosť PORR s.r.o. je oprávnená plánovať, projektovať a uskutočňovať poskytovanie všetkých služieb v oblasti stavebníctva.

Vyhlásenie o základnom smerovaní média.

Na tomto webovom sídle sa uverejňuje predovšetkým obsah od spoločností, s ktorými je prepojená spoločnosť PORR s.r.o.

Riadiace orgány.

Výkonní riaditelia.

Ing. Pavel Zuzula
Ing. Martin Hanáček, MBA

Oslobodenie od zodpovednosti.

Spoločnosť PORR s.r.o. zostavila informácie zverejnené na tejto webovej stránke s mimoriadnou starostlivosťou. Informácie uvedené na tomto webovom sídle sa bez predchádzajúceho upozornenia pravidelne kontrolujú a aktualizujú. Napriek tomu sa od poslednej aktualizácie mohli zmeniť niektoré detaily.

Spoločnosť PORR s.r.o. neposkytne žiadnu záruku ani garanciu, pokiaľ ide o aktuálnosť, presnosť a úplnosť týchto informácií. Spoločnosť nepreberie žiadnu zodpovednosť za priame, skutočné, sekundárne ani žiadne iné škody, ktoré môžu vzniknúť pri nepriamom alebo priamom nakladaní s informáciami uvedenými na tomto webovom sídle. To platí aj o každom inom webovom sídle, ktoré s ním môže byť prepojené.