Skip to content

Tiráž

Vlastník média.

PORR s.r.o.
Mlynské Nivy 49
821 09 Bratislava
Slovensko
T +421 (2) 5810 7001
office@porr.sk
 
IČ DPH:
SK2022228109 

 

Obchodný register:
Obchodný Register Okresného súdu Bratislava I

Oddiel: Sro, Vložka číslo 42018/B

Návrh webového sídla, redakčný systém a podpora

PORR AG 
Corporate Communications
Absberggasse 47
1100 Viedeň
Rakúsko
T +43 50 626-0
comms@porr-group.com

 

 

Predmet podnikania.

Spoločnosť PORR s.r.o. je oprávnená plánovať, projektovať a uskutočňovať poskytovanie všetkých služieb v oblasti stavebníctva.

 

Vyhlásenie o základnom smerovaní média.

Na tomto webovom sídle sa uverejňuje predovšetkým obsah od spoločností, s ktorými je prepojená spoločnosť PORR s.r.o.

 

Výkonní riaditelia.

Ing. Pavel Zuzula

Ing. Martin Hanáček, MBA

Oslobodenie od zodpovednosti.

Spoločnosť PORR s.r.o. zostavila informácie zverejnené na tejto webovej stránke s mimoriadnou starostlivosťou. Informácie uvedené na tomto webovom sídle sa bez predchádzajúceho upozornenia pravidelne kontrolujú a aktualizujú. Napriek tomu sa od poslednej aktualizácie mohli zmeniť niektoré detaily.

Spoločnosť PORR s.r.o. neposkytne žiadnu záruku ani garanciu, pokiaľ ide o aktuálnosť, presnosť a úplnosť týchto informácií. Spoločnosť nepreberie žiadnu zodpovednosť za priame, skutočné, sekundárne ani žiadne iné škody, ktoré môžu vzniknúť pri nepriamom alebo priamom nakladaní s informáciami uvedenými na tomto webovom sídle. To platí aj o každom inom webovom sídle, ktoré s ním môže byť prepojené.