Skip to content

Systém riadenia

Naše certifikované systémy riadenia vytvárajú istotu.

Za posledných niekoľko rokov vzrástla dôležitosť zodpovednosti a povedomia o ochrane životného prostredia. Zodpovedajúce činnosti ocení nielen trh, ale aj zákazníci. Preto sa organizácie snažia znížiť environmentálne dopady svojej činnosti. Excelentnosť v environmentálnom správaní sa postupne stáva jasnou obchodnou výhodou.

Spoločnosť PORR s.r.o. preto dlhodobo dodržiava podmienky schémy pre environmentálny manažment a audit (EMAS). Je to dobrovoľný nástroj Európskej únie, ktorý je konkrétne vytvorený pre organizácie, ktoré sa zaviažu hodnotiť, riadiť a zlepšovať svoje environmentálne správanie. Schéma EMAS je označovaná ako jeden z najdôveryhodnejších a najsilnejších nástrojov na trhu v oblasti systémov environmentálneho manažmentu a ponúka systematicky prístup.

Príslušné správy a osvedčenia nájdete ďalej.

ISO 22301:2019 

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

ISO 45001:2018

Early Birds Certificate

Enviromentální politika 

Enviromentalne vyhlasenie

EMAS Osvedčenie o registrácii