Skip to content

Osvedčenia

Naše certifikované systémy riadenia vytvárajú istotu.

Za posledných niekoľko rokov vzrástla dôležitosť zodpovednosti a povedomia o ochrane životného prostredia. Zodpovedajúce činnosti ocení nielen trh, ale aj zákazníci. Preto sa organizácie snažia znížiť environmentálne dopady svojej činnosti. Excelentnosť v environmentálnom správaní sa postupne stáva jasnou obchodnou výhodou.

Spoločnosť PORR s.r.o. preto dlhodobo dodržiava podmienky schémy pre environmentálny manažment a audit (EMAS). Je to dobrovoľný nástroj Európskej únie, ktorý je konkrétne vytvorený pre organizácie, ktoré sa zaviažu hodnotiť, riadiť a zlepšovať svoje environmentálne správanie. Schéma EMAS je označovaná ako jeden z najdôveryhodnejších a najsilnejších nástrojov na trhu v oblasti systémov environmentálneho manažmentu a ponúka systematicky prístup.

Príslušné správy a osvedčenia nájdete ďalej.

Správa
Environmentálne politika spoločnosti PORR s.r.o.
Slovenská verzia
Správa za roky 2022 – 2025
Potvrdená environmentálna správa spoločnosti PORR s.r.o.
Len slovenská verzia
Osvedčenie
Registrácia spoločnosti PORR s.r.o. v schéme EMAS.
Len slovenská verzia
Osvedčenie
EARLY BIRDS
Len anglická verzia
Certifikát
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018
ISO certifikát
Certifikát
ISO 22301:2019
ISO certifikát