Skip to content

Stratégia

Inteligentný rast pre udržateľný úspech.

Spoločnosť PORR sa zameriava na svoju hlavnú kompetenciu, ktorou je stavebníctvo: zameriavame sa priamo na výsledok hospodárenia, nie na objem výroby. Pre nás to znamená inteligentný rast

Na základe našej konzistentnej stratégie rastu sme si za posledných niekoľko rokov vytvorili jasnú pozíciu na trhu. Aj vďaka spolupráci s odbornými pracovníkmi v rámci celej skupiny PORR dokážeme našim klientom ponúknuť komplexné služby - od inžinierskych stavieb cez dopravné a inžinierske stavby až po špeciálne zakladateľské práce.   

Podporujeme obchodné správanie a tímovú prácu. Okrem toho sú kľúčovými faktormi nášho úspechu jasné rozdelenie zodpovednosti, štíhle flexibilné štruktúry, transparentné vedenie a rýchle rozhodovacie procesy. A intenzívne sa zaoberáme témami budúcnosti v stavebníctve: digitalizáciou a inováciami. To z nás robí dynamickú spoločnosť so silným potenciálom rastu.

Digitalizácia: PORR na ceste k stavenisku bez papierov.

Digitalizácia prišla aj do stavebníctva. Krajiny ako Veľká Británia a škandinávske krajiny sú na čele. V spoločnosti PORR sme z hľadiska digitalizácie dobre vybavení a v Rakúsku sme priekopníkom.

Už mnoho rokov sa intenzívne venujeme témam budúcnosti, ako je informačné modelovanie budov (BIM), staveniská bez papierov a nový svet práce. Dôvod je jasný: nové technológie nám umožňujú realizovať stavebné projekty rýchlejšie, efektívnejšie, hospodárnejšie a predovšetkým transparentnejšie. 

Budúci program PORR 2025.

Aj prostredníctvom budúceho programu PORR 2025 sa spoločnosť PORR naďalej zameriava na silné stránky skupiny a optimalizáciu efektívnosti organizácie. Zefektívňujú sa štruktúry riadenia, spresňuje sa obchodný model a selektívne sa upravuje portfólio. 

"Program budúcnosti PORR 2025 je najväčším transformačným programom v histórii spoločnosti PORR," hovorí Karl-Heinz Strauss, generálny riaditeľ spoločnosti PORR.

Inovácie sú súčasťou všetkého, čo robíme.

Inovácia je to, čo rozhoduje. Prináša konkurenčné výhody. Inovácie zohrávajú v spoločnosti PORR hlavnú úlohu už od jej počiatkov: už na začiatku 20. storočia viedli vynálezy stavebného inžiniera a menovca spoločnosti - Arthura Porra - k významnému prelomu v oblasti betónových konštrukcií.

Dnes vášeň pre inovácie v spoločnosti PORR preniká do všetkého, čo robíme, a každý deň nás ženie vpred: každý jeden PORRák je zodpovedný za inovácie. Vďaka ich novým nápadom a kreatívnym koncepciám je PORR vhodný pre budúcnosť. Preto sme v spoločnosti PORR zriadili centrálne kontaktné miesto: oddelenie "Technologický manažment a inovácie". Ponúka poradenstvo a podporu našim zamestnancom z prevádzkových podnikov.

Digitálne stavenisko: kde sa dizajn stáva skutočnosťou.

V spoločnosti PORR s naším BiM neuvažujeme len trojrozmerne. Nedávno sme zaviedli systém 5D projektovania: štvrtý rozmer sa týka časového aspektu a piaty sú náklady. To vedie k úspore nákladov, minimalizácii chýb, skráteniu rozhodovacích fáz a lepšiemu toku informácií. Z toho profitujú všetci, ktorí sa na projekte podieľajú: naši klienti, naši partneri - a prirodzene aj my sami.

Ako vidíme, investovať do budúcnosti sa dnes naozaj oplatí.