Skip to content

Služby

Správna stavebná spoločnosť, ktorú by ste mali mať po svojom boku.

Čím sa odlišujeme? Naši zákazníci hovoria, že sa odlišujeme našou technickou excelentnosťou spolu s holistickým prístupom, zabezpečovaním kvality a dôveryhodnosťou. Spájame 150 rokov odborných znalostí s pokrokovými koncepciami, a to v každom jednom segmente stavebného priemyslu.

Spoločnosť PORR je poskytovateľom komplexných služieb s rozsiahlymi odbornými znalosťami vo všetkých segmentoch stavebného priemyslu. Na Slovensku sa zameriavame na štyri hlavné oblasti služieb:

Do nášho rozsiahleho portfólia však patrí aj projektovanie a realizácia inžinierskych stavieb, technických, priemyselných, obytných a občianskych budov, ako aj ich úpravy a rozšírenia.

Poskytujeme aj tieto služby.

 • Prenájom strojov, vybavenia a ostatných zariadení v rámci voľného obchodu
 • Nákup tovaru určeného na predaj iným obchodom: maloobchod, veľkoobchod
 • Vykonávanie činností stavbyvedúceho, stavebného dozoru
 • Konzultačné služby v oblasti energetiky a zdrojov energie v rámci voľného obchodu
 • Konzultačné služby v oblasti stavebníctva
 • Konzultačné služby v oblasti organizácie, ekonomiky a účtovníctva, účtovníctvo
 • Stavebné a údržbárske činnosti
 • Výsadba a údržba parkov, záhrad, verejnej zelene
 • Výkopové práce v rámci voľného obchodu
 • Práce na potrubiach pomocou mechanizmov
 • Ťažobné činnosti
 • Navrhovanie a výstavba elektrických zariadení
Inžinierske stavby/infraštruktúra
Zlepšovanie kvality života.
K inžinierskym stavbám/infraštruktúre
Pozemné staviteľstvo
Stopa v obraze mesta.
K pozemnému staviteľstvu
Výroba asfaltu
Všetko je to o správnom povrchu.
K výrobe asfaltu
Špeciálne zručnosti
Komplexné úlohy vyžadujú špecialistov.
O našich špeciálnych zručnostiach