Skip to content

Inžinierske stavby/infraštruktúra

Kvalitu života si môžete budovať.

Infraštruktúra je nosným pilierom modernej spoločnosti. Portfólio spoločnosti PORR s.r.o. v tomto odvetví zahŕňa stavby tunelov, železničných tratí, špecializovaných inžinierskych stavieb, rozsiahle projekty cestného a mostného staviteľstva, ako aj stavebné inžinierstvo.

Od menších stavebných úloh po komplexné projekty veľkých rozmerov a iniciatívy v oblasti dopravnej infraštruktúry ˗ naši experti realizujú celý rad stavebných prác v oblasti dopravy a prepravy. Patríme k popredným európskym poskytovateľom služieb v mnohých dôležitých oblastiach, ako sú podzemné stavby, tunelovanie tradičnými metódami, napr. s použitím striekaného betónu alebo výkopové práce s použitím modernej technológie.

V oblasti stavby železníc spoločnosť PORR spojila svoje sily s rakúskou spolkovou železničnou spoločnosťou pri vývoji systému pevnej jazdnej dráhy, po ktorom je momentálne nielen v Rakúsku, ale aj v zahraničí veľký dopyt.