Skip to content

Pozemné staviteľstvo

Stopa v obraze mesta.

Kancelárie, byty, priemyselné zariadenia, verejné budovy, hotely ˗ PORR ako jedna z vedúcich stavebných spoločností stavia pre ľudí a ich potreby.

Naším hlavným cieľom je naplniť tieto požiadavky v každom ohľade. Dosahujeme to vďaka dlhoročným skúsenostiam a, samozrejme, oddanosti nášho tímu. V segmente pozemného staviteľstva realizujeme projekty, ktoré nielen plnia svoje účel, ale slúžia aj ako inšpirácia.