Skip to content

Manažment

Stavebníctvo je práca s ľuďmi.

V spoločnosti PORR sme presvedčení, že nadšené tímy nám prinesú úspech. Keďže sa podnikateľské myslenie stáva čoraz dôležitejším, chceme povzbudiť každého PORRáka, aby prispel svojou časťou a zohral proaktívnu úlohu na formovaní našej spoločnosti. Čakajú nás veľké výzvy, ale my sme pripravení na budúcnosť.

Pokrokové nápady nášho riadiaceho tímu a prostredie medzinárodnej spoločnosti zaisťujú stabilitu a kontinuitu. Vďaka našim rozsiahlym odborným znalostiam a schopnostiam v oblastiach ekonomiky, financovania a výstavby sme ideálne pripravení na budúcnosť.

CEO Dušan Čížek konateľ spoločnosti
. Pavel Zuzula konateľ spoločnosti
. Antonín Daňa konateľ spoločnosti

Dušan Čížek, CEO a konateľ spoločnosti

Po ukončení štúdia začal Dušan Čížek svoju profesionálnu kariéru v bankovom sektore. V roku 1998 prešiel do výrobného priemyslu, kde pôsobil najprv ako finančný riaditeľ a neskôr ako generálny riaditeľ nadnárodných spoločností. V roku 2007 sa stal generálnym riaditeľom stavebnej spoločnosti BAK a.s. Od júna 2018 je Dušan Čížek ako člen predstavenstva spoločnosti PORR a.s. zodpovedný za oblasť pozemného staviteľstva a od marca 2023 je CEO a členom predstavenstva PORR a.s. a zároveň konateľ spoločnosti PORR s.r.o.. 

Antonín Daňa, konateľ spoločnosti

Po ukončení štúdia v odbore "Výstavba, údržba a rekonštrukcia ciest a mostov" na Vysokej škole dopravnej v Žiline začal Antonín Daňa svoj profesionálny život ako majster závodu v PSVS, dnešnej spoločnosti PORR a.s. Nasledovali pozície technického a výrobného námestníka riaditeľa závodu, riaditeľa závodu, riaditeľa výroby, podpredsedu predstavenstva až po predsedu predstavenstva PSVS. Od roku 2012 je Antonín Daňa ako člen predstavenstva spoločnosti PORR a.s. zodpovedný za oblasť dopravných stavieb.

Pavel Zuzula, konateľ spoločnosti

Pavel Zuzula vyštudoval Stavebnú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Svoju profesionálnu kariéru úspešne začal ako stavbyvedúci v zahraničí. Nasledujúcich deväť rokov získaval odborné skúsenosti po celom svete v projektovom manažmente japonského stavebného gigantu. Doma pôsobil v medzinárodných spoločnostiach na Slovensku, v Bulharsku, na Srí Lanke a v Katare. Od roku 2019 zastáva pozíciu konateľa spoločnosti PORR s.r.o. na Slovensku. Od februára 2021 prevzal Pavel Zuzula ako člen predstavenstva spoločnosti PORR a.s. vedenie pre oblasť infraštruktúry (veľké projekty, mostné stavby, železničné stavby atď.).