Skip to content

Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec

Fakty a čísla
Spoločnosť „Združenie D3 Čadca, Bukov“, PORR s.r.o. 34 %
Investor Národná diaľničná spoločnosť a.s. (NDS)
Lokalita Čadca - Slovenská republika
Typ Diaľnica
Doba trvania 12.2016 - 12.2020

Nové cesty pre Slovensko.

V Čadci sa na úseku s dĺžkou 5,6 km realizuje výstavba diaľnice D3. Táto diaľnica je súčasťou paneurópskeho tranzitného systému a prepája cestnú sieť s Českom a Poľskom. Po diaľnici D3 prejde denne približne 18 700 vozidiel, z toho asi 5 000 kamiónov.

Hlavným cieľom projektu je presmerovať premávku mimo Čadce, a tým zlepšiť nielen každodenný život jej obyvateľov, ale priaznivo ovplyvniť aj celú dopravnú situáciu na severe Slovenska.

Komplexný projekt infraštruktúry obsahuje spolu stavbu 19 mostov, pripojovacích ciest, viacerých oporných múrov a viac ako 11 km protihlukových stien a kanalizácie. Spoločnosť PORR s.r.o. bola v združení poverená realizáciou tohto projektu v roku 2016.

Vďaka bohatým skúsenostiam v budovaní inžinierskych stavieb je spoločnosť PORR s.r.o. zodpovedná najmä za tri mosty s dĺžkou 511 m, 477 m a 370 m. Dlhšie mosty – estakády – sa stavajú s využitím techniky posuvnej skruže. Na výstavbu kratšieho mosta sa používa pevná podporná konštrukcia. Pomocou techniky posuvnej skruže sme dokázali zaistiť vyššiu bezpečnosť, efektívnosť a v neposlednom rade aj nižšie finančné náklady tohto procesu.

Novo vybudovaná časť diaľnice D3 v okrese Čadca by mala byť dokončená a uvedená do prevádzky do konca roka 2020.