Skip to content

Spoločenská zodpovednosť

Naše hodnoty pre lepšiu budúcnosť.

Spoločenská zodpovednosť je dôležitou súčasťou našej firemnej filozofie – bez ohľadu na to, či sa týka našich zákazníkov, zamestnancov, partnerov alebo ochrany životného prostredia.  

S radosťou podporujeme sociálne, etické a ekologické štandardy skupiny PORR. Tieto vysoké štandardy sú zakomponované do nášho rozhodovania a sú pravidelne aktualizované.

Zodpovednosť spoločnosti
Viac informácií nájdete na webovej stránke skupiny PORR.
Prejsť na webovú stránku
Kódex správania
Zodpovednosť vyžaduje pravidlá.
Prejsť na Kódex správania