Skip to content

Organizácia

Efektívna organizácia so zameraním na regionálne zastúpenie.

Našim zákazníkom na Slovensku ponúkame všetky služby stavebnej spoločnosti, od inžinierskych a infraštruktúrnych projektov až po pozemné stavby, asfaltové konštrukcie a špeciálne projekty. Prístup k know-how celej skupiny PORR dopĺňa ponuku služieb PORR na Slovensku.

Organizačná štruktúra skupiny PORR.