Skip to content

Business partners

Code of Conduct for Business Partners
Download
Kódex správania pre obchodných partnerov
Download
Informačný list - Údaje o dodávateľoch Ochrana osobných údajov
Download
Informačný list - Údaje o obstarávateľoch (objednávateľoch) Ochrana osobných údajov
Download
General Terms and Conditions (deliveries)/Všeobecné obchodné podmienky (dodávky)
Download