Skip to content

Business Partners

Code of Conduct for Business Partners
Download
Kódex správania pre obchodných partnerov
Download
Informačný list - Údaje o dodávateľoch Ochrana osobných údajov
Download
Informačný list -
Údaje o obstarávateľoch (objednávateľoch)
Ochrana osobných údajov
Download
General Terms and Conditions (deliveries)/Všeobecné obchodné podmienky (dodávky)
Download
General Terms and Conditions (Asfalty)/Všeobecné obchodné podmienky (Asfalty)
Download