Skip to content

Spoločenská zodpovednosť

Naše hodnoty pre lepšiu budúcnosť.

Spoločenská zodpovednosť je dôležitou súčasťou našej firemnej filozofie – bez ohľadu na to, či sa týka našich zákazníkov, zamestnancov, partnerov alebo ochrany životného prostredia.  

S radosťou podporujeme sociálne, etické a ekologické štandardy skupiny PORR. Tieto vysoké štandardy sú zakomponované do nášho rozhodovania a sú pravidelne aktualizované.

Spoločenská zodpovednosť
Viac informácií nájdete na webových stránkach skupiny PORR
Prejsť na web
Kódex správania
Zodpovednosť si vyžaduje pravidlá
Prejsť na Kódex správania