Skip to content

Search results

62 Výsledky

PORR machinery market The PORR machinery market offers you a wide range of used construction machinery, equipment and vehicles from PORR Group’s equipment pool. To machinery market PORR…

Go to page

Trh so strojmi PORR Trh so strojmi PORR vám ponúka širokú škálu použitých stavebných mechanizmov, zariadení a vozidiel z parku zariadení skupiny PORR. Na trh so strojmi PORR AG …

Go to page

Martin Staš Martin Staš Váš silný partner pre Špeciálne zakladanie stavieb. Využívame znalosti, skúsenosti a technické vybavenie rešpektovaných značiek v odbore zakladania stavieb. Sme presvedčení,…

Go to page

Martin Staš Martin Staš Your strong partner for Special building foundations. We make use of the skills, experience, and equipment of respected brands in the field of building foundations. We are…

Go to page

The right construction company to have by your side. What sets us apart? Our clients say it is our technical excellence together with our holistic approach, our quality assurance and our…

Go to page

6. Služby

Správna stavebná spoločnosť, ktorú by ste mali mať po svojom boku. Čím sa odlišujeme? Naši zákazníci hovoria, že sa odlišujeme našou technickou excelentnosťou spolu s holistickým prístupom,…

Go to page

Unsere Werte für ein besseres Morgen. Corporate Responsibility ist ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie – unabhängig davon, ob es unsere Kund*innen, Mitarbeiter*innen,…

Go to page

Naše hodnoty pre lepšiu budúcnosť. Spoločenská zodpovednosť je dôležitou súčasťou našej firemnej filozofie – bez ohľadu na to, či sa týka našich zákazníkov, zamestnancov, partnerov alebo ochrany…

Go to page

PORR in Slovakia. Since 2019, PORR s.r.o. headquarters have been based in the new administrative premises of Green Point Offices in Bratislava. Here we find the best solutions to manage construction…

Go to page

10. Pobočky

PORR na Slovensku. Od roku 2019 sídli spoločnosť PORR s.r.o. v kancelárskych priestoroch komplexu Green Point Offices v Bratislave. Tu nachádzame najlepšie riešenia riadenia stavebných projektov po…

Go to page

Search results 1 until 10 of 62