Skip to content

Práca v PORR

Šesť dôvodov prečo pracovať pre PORR.

Podnikavosť. Pretože si vážime dobre odvedenú prácu a podporujeme podnikateľské myslenie.
Vášeň pre inovácie. Pretože sa orientujeme na budúcnosť a inovatívne myšlienky sa u nás stávajú realitou.
Medzinárodná pôsobnosť. Pretože sme aktívni na zahraničných trhoch a spolupracujeme s ľuďmi z viac ako 70 krajín.
Tímová sila. Pretože potenciál každého jednotlivca sa najlepšie rozvíja v tíme. A my držíme spolu.
Rozpoznanie hodnôt. Pretože na našich PORRáčkach a PORRákoch nám záleží a staráme sa o nich.
Spoľahlivosť. Pretože naše slovo platí.

Nový pracovný svet.

Pracovať pre PORR je iné. Sme dynamická, inovatívna a medzinárodne orientovaná spoločnosť. Multikultúrnu rozmanitosť považujeme za veľkú príležitosť a za dôležitú súčasť našej podnikovej kultúry. Všetky naše aktivity sa nesú v znamení rovnoprávnosti a rešpektu. Vážime si každú zamestnankyňu a každého zamestnanca ako dôležitého nositeľa nášho spoločného úspechu. Vnímame nás ako rodinu, v ktorej sa očakáva výkon, a v ktorej sa na oplátku postaráme o každú PORRáčku a PORRáka. Bezpečnosť našich zamestnancov je našou prioritou.

Čo môžete očakávať od PORR?

Nový pracovný svet.

Zariadili sme naše kancelárie a pracoviská podľa najnovších poznatkov, aby sme vytvorili optimálne podmienky pre našu každodennú prácu. Nový pracovný svet prináša mnoho vylepšení týkajúcich sa transparentnosti, komunikácie a efektivity – čo je výhodou pre každú PORRáčku a PORRáka ako aj pre celý tím.

Buddy systém.

Na začiatku Vašej novej kariéry v spoločnosti PORR Vás budú počas prvých týždňov sprevádzať skúsení kolegovia so svojimi odbornými znalosťami a skúsenosťami. Pomôžu Vám rýchlo sa oboznámiť a začleniť do nového pracovného prostredia.

Ženy v technických profesiách.

Pomocou rôznych aktivít poskytujeme ženám náhľad na našu spoločnosť, jej úlohy a profesijné profily a tiež im ponúkame možnosti začať a rozvíjať sa v technických profesiách v PORRe.

Ďalšie vzdelávanie.

Cielene zamerané možnosti odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania Vás podporia na Vašej individuálnej kariérnej ceste a osobnom rozvoji.

Zdravie a bezpečnosť.

Zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov je našou najvyššou prioritou. Zaviedli sme veľa programov na vytvorenie bezpečného pracovného prostredia na všetkých stavbách a na predchádzanie úrazom.