Skip to content

Personálny rozvoj

Myslíte si, že je dôležitý Váš profesionálny rozvoj? My tiež.

Iba s motivovaným, odhodlaným a dobre kvalifikovaným personálom môžeme obstáť v medzinárodnej konkurencii a patriť k najlepším. To je dôvod, prečo personálny rozvoj hrá v PORRe dôležitú úlohu.

Personálny rozvoj.

V PORRe podporujeme každého zamestnanca, aby využil svoj plný potenciál a vsadili sme na rozmanitosť. Ponúkame pre každého niečo: vzdelávanie a odbornú prípravu zameranú na rozvoj profesionálnych schopností na jednej strane a osobnostný rozvoj na strane druhej.

Naša porr_academy poskytuje našim zamestnancom množstvo ponúk, od praktických seminárov a operatívnych tém až po školenie komunikačných schopností a personálneho riadenia. Časť obsahu sa ponúka aj ako e-learningové kurzy, aby ste mohli získať vedomosti kdekoľvek bez ohľadu na to, kde sa nachádzate.