Skip to content

Ľudia v PORRe

Ľudia v PORRe sú tak rozmanití ako samo stavanie.

Čerství absolventi, experti z technickej aj ekonomickej oblasti, kolegovia na robotníckych profesiách: u nás pracujú ženy a muži rôzneho veku zastupujúci viac než 70 národov, rôzneho vierovyznania a všetkých spája jeden cieľ – spoločne chceme inteligentným stavaním spájať ľudí.