Skip to content

Diaľnica D1 Bratislava ˗ Trnava, križovatka Triblavina

Fakty a čísla
Spoločnosť PORR s.r.o.
Investor Hlavný zhotoviteľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s. (NDS)
Lokalita Triblavina - Slovenská republika
Typ Diaľnica
Doba trvania 03.2015 - 04.2021

Kvalita, disciplína, efektívnosť.

Križovatka Triblavina sa nachádza na 18. kilometri diaľnice D1 Bratislava – Trnava.

Križovatka Triblavina je navrhnutá ako kosodĺžniková križovatka. Na existujúcu diaľnicu D1 v úseku medzi Bratislavou a Sencom sa napojí pomocou štyroch vetiev.

Popod diaľnicu D1 sa buduje podjazd, ktorý umožní úrovňový prejazd diaľnice ponad novú komunikáciu. Samotný most je navrhnutý ako bezúdržbová dvojpoľová rámová konštrukcia s teoretickým rozpätím každého poľa 12,35 m. Na hornú stavbu mosta sme použili kompozitnú rámovú konštrukciu vystuženú oceľou. Vzpery rámu používa náš tím na mieste výstavby, kde sa použijú na spojenie hornej mostovky so základovou doskou.

Ďalšou náročnou úlohou tohto projektu je zabezpečenie nepretržitej plnej premávky na diaľnici. Z tohto dôvodu zaisťujeme svahy diaľnice klincami a striekaným betónom. Základy mosta sú vybetónované na pilótach a vystavené sú pôsobeniu podzemnej vody. Základy sú zhotovené z chudého betónu približne 2 m pod ustálenou hladinou podzemnej vody. V dôsledku toho sa realizovali pod ochranou štetovnicových stien.

 Náročný harmonogram výstavby kladie veľmi vysoké požiadavky na dodržiavanie najvyššej kvality prác, technologickej disciplíny pri prácach, najmä však na koordináciu celej výmennej stavby.